Tidig Musik
Välkommen
Medlemslogin:
Inloggning
Kalendarium
Evenemangskalender
Radannonser
Medlemsannonser
Artikelregister
Artiklar i Tidig Musik
Ensembler
Medlemmarnas ensembler
Länkar
Länkar

Annonsera i Tidig Musik!

Tidig Musik utkommer med 4 nummer per år: i mars, juni, september och december. Upplaga ca 1200 ex.

Tekniska uppgifter

Redaktionen hjälper gärna till med layout – kontakta oss för prisuppgift.

Klicka här för fullständiga uppgifter inklusive utgivningsdatum (PDF).

Det tillkommer ingen moms - Tidig Musik är momsbefriad

Annonsformat och priser 2015 SEK EURO
Helsida 177 x 251 mm, utfallande 210 x 297 mm + skärsmån
svart/vit 4.100 440
4-färg 6.450 655
omslagets sista sida, 4-färg 7.380 790
Halvsida stående 86 x 251 mm, utfallande 104 x 297 mm + skärsmån
svart/vit 2.470 265
4-färg 3.670 395
Halvsida liggande 177 x 123 mm, utfallande 210 x 146 mm + skärsmån
svart/vit 2.470 265
4-färg 3.670 395
Kvartsida stående 86 x 123 mm  
svart/vit 1.450 155
4-färg 2.130 230
Åttondelssida liggande 86 x 59 mm  
svart/vit 780 85
4-färg 1.150 125
Bilagor
under 20 gram 3.800 350
20–30 gram 4.500 470

Rabatter
10% vid bokning av 2–3 annonser
25% vid bokning av minst 4 annonser

10% vid bokning av 2–3 bilagor
15% vid bokning av minst 4 bilagor

För annonsbokning, kontakta:
Per Axelsson, tel +46 (0)707-38 22 11
Tidig Musik, Kristinehovsgatan 2, Västra flygeln, 117 29 Stockholm
annonser tidigmusik.com

Privatpersoner som vill föra in radannonser i Tidig Musik gör det enklast per e-post till kanslitidigmusik.com.
En radannons är gratis för medlemmar och kostar 50 kronor för andra.
Som medlem i Tidig Musik kan Du dessutom själv lägga in radannonser via hemsidan om Du loggar in.