Tidig Musik Artiklar
Välkommen
Medlemslogin:
Inloggning
Kalendarium
Evenemangskalender
Radannonser
Medlemsannonser
Artikelregister
Artiklar i Tidig Musik
Ensembler
Medlemmarnas ensembler
Länkar
Länkar

Artikelregister

Sök efter artiklar här Sökord:  i 
("*" ersätter vilka tecken som helst i sökorden. T.ex. hittar 'sonat*' såväl 'sonat' som 'sonata' och 'sonater'.)
Välj tidning här Välj nummer:

TM 2023 Nr 2 (Årgång 43)
Tema: VASATIDEN
Köp för 75:- (8 Euro) (inkl. porto)


Ett års prenumeration på Tidig Musik (f.n. 4 nr per år) inklusive medlemskap i föreningen, kostar 295:- (under 26 år: 150,-, utland: 415 SEK). Anmäl dig här.

Annonsera i Tidig Musik

Återförsäljare

Framsidebild
Sida Författare Titel
6Tidig MusikNytt Om Tidigt (rapport)
8Kia HedellGustav Vasa och musiken (artikel)
Kia Hedell lotsar oss genom Gustav Vasas första år som kung och musikaktiviteterna vid hans hov under 1520- och 1530-talen.
13Anders HammarlundFemhundra år med lutan (artikel)
Att Gustav Vasas vurm för lutspel bottnade i ett seriöst estetiskt intresse behöver vi inte betvivla. Men lutan sågs också som ett kraftfullt attribut för furstlig kompetens. Politisk brutalitet kontrasterades mot distanserande skönhet.
16Elin AnderssonRoggebibliotekets notsamling (artikel)
I Roggebiblioteket bevaras material från Vasatidens gymnasieutbildning i Strängnäs. Skolpojkarna – djäknarna – fick studera klassiska språk, teologi och inte minst musik för att förbereda sig inför prästutbildningen.
19Owe AnderStockholmsoperan – de första 50 åren (artikel)
Del 2: Organisatörerna – hovkapellmästarna.
23Clas PehrssonUppförandepraxis skall inte ses som ett likriktande tvång (artikel)
Jag har med intresse läst Folke Bohlins inlägg i Tidig Musik nummer 4/2022, där han i positiv anda efterfrågar ”läsarkommentarer av olika slag” rörande ”musikhistoriens epokbenämningar”. Här vill jag, i samma positiva anda, komma med några sådana kommentarer.
24Tidig MusikSommarens festivaler (evenemang)
26Erik KjellbergMusiken i svunna tider – notiser kring en svensk upptäcktsresa (artikel)
Tidig musik-rörelsen sågs tidvis över axeln. Inte minst inom den etablerade konstmusikens institutioner betraktades den snarast som en lågstatusrörelse med amatöristisk touch. Men den situationen har som bekant ändrats i grunden.
30Heidi Rohlin WestinTidig musik tidigt i livet (artikel)
När jag berättar att jag spelar och sjunger med bebisar en gång i veckan brukar det uppstå en del frågor och undringar: Är det viktigt för små barn att höra musik från barocken?
32Ingrid Andersson KjellsdotterKlingande kulturarv (artikel)
”Klingande kulturarv: en undersökning om informationspraktiker hos professionella musiker inom fältet tidig musik” är titeln på en masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap skriven av Ingrid Andersson Kjellsdotter.
35Carl-Johan BilkenrothDet våras för den tidiga musiken (rapport)
Den 7 maj intogs Kristinehovs malmgård av ungdomar från Sundvalls kulturskola och gymnasister från Lilla Akademien – en eftermiddag som bådar gott för återväxten inom tidig musik.
36Tidig MusikMedlemsnytt nr 2/2023 (rapport)