Välkommen
Medlemslogin:
Inloggning
Kalendarium
Evenemangskalender
Radannonser
Medlemsannonser
Artikelregister
Artiklar i Tidig Musik
Ensembler
Medlemmarnas ensembler
Länkar
Länkar

Tidskriften Tidig Musik

Senaste nummer av Tidig Musik

Innehåll i senaste numret (3/2019):

Tidskriften TIDIG MUSIK utkommer fyra gånger om året och speglar det som händer inom den tidiga musiken. Här finns intervjuer med och artiklar av artister, forskare, pedagoger, producenter och andra aktiva inom den tidiga musiken. Återkommande rubriker och avdelningar:

Ett års prenumeration på Tidig Musik (4 nummer), vilket inkluderar medlemskap i Föreningen för Tidig Musik, kostar för privatpersoner, föreningar, organisationer etc. med adress i Sverige 295:-.
Du under 26 år eller studerande med adress i Sverige betalar 150:-.
För utlands bosatta är priset 415 SEK (eller 42 EUR), och för dig under 26 år/studerande bosatt utomlands 250 SEK (eller 27 EUR).

Sätt in årsavgiften på plusgiro 834 98 45-1.
Betalning från utlandet görs till IBAN: SE25 9500 0099 6026 8349 8451,
BIC: NDEASESS, Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm.
Du kan påbörja din prenumeration när som helst under året. Glöm inte att ange namn och fullständig adress!
Om Du vill stödja vår verksamhet ekonomiskt får Du naturligtvis betala in ett extra bidrag till kontot.

Du kan också anmäla Ditt intresse för prenumeration/medlemskap här.

Det går att beställa enstaka äldre exemplar av Tidig Musik.
Sök i artikelregistret för prisuppgifter på och tillgänglighet av specifika lösnummer.

Manusstopp för bidrag till tidningen är 6 veckor före utgivningsdatum. Dessa återfinns på annonsinformationssidan